Zielone certyfikaty 115.62
47 410.00
zł/MWh

Co wynika z nowego projektu ustawy o OZE?

| Autor:

< by Irish Typepad >

Kolejne aktualizacje dotyczące systemów fotowoltaicznych w projektowanej ustawie zaprezentował dyrektor Janusz Pilitowski w dniu 19.03.2013 na konferencji zorganizowanej przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową.The big picture: w swoich pracach, Ministerstwo Gospodarki będzie wykorzystywać doświadczenia ustawodawcy niemieckiego.

Najważniejsze zmiany (z punktu widzenia fotowoltaiki):

 •  ograniczenie maksymalnej wielkości systemu PV
  • 2 MW to maksymalna wielkość systemu fotowoltaicznego, podlegającego preferencyjnym wartościom współczynników korekcyjnych Świadectw Pochodzenia (Zielonych Certyfikatów) – w stosunku do 10 MW z poprzedniej wersji z dn. 9.10.2012
 •  ograniczenie ilościowe (pośrednio CAP)
  •  w momencie gdy ilość wydanych koncesji (zrealizowanych instalacji) w systemach PV o mocy powyżej 40 kW przekroczy 500 MW zostaną obniżone współczynniki korekcyjne dla nowych instalacji do 75% zaś po uzyskaniu poziomu 800 MW do poziomu 50%
  •  oznacza to wprost ograniczenie ilości możliwych do zrealizowania dużych systemów PV. Wg. naszego poglądu na obecny rozwój i uzyskiwane w chwili obecnej warunki przyłączeniowe dla systemów PV oraz doświadczenia innych państw, istnieje wysokie prawdopodobieństwo wypełnienia powyższego limitu nawet w ciągu pierwszego roku funkcjonowania ustawy (2014 r.)
  •  należy zwrócić uwagę, że powyższe ograniczenie nie dotyczy mikroźródeł (do 40 kW)
  •  należy jeszcze doprecyzować czy chodzi tylko o wspł. korekcyjne do Zielonych Certyfikatów czy również o redukcję poziomu Taryfy Gwarantowanej (poinformujemy Państwa, gdy się tego dowiemy)
  •  cyt. ” Gdy łączna moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznych, wynikająca z udzielonych koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej (systemy powyżej 200 kW) oraz z dokonanych wpisów do rejestru wytwórców w małej instalacji (powyżej 40 do 200 kW), przekroczy 500 MW, współczynniki korekcyjne dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach którym udzielono koncesji lub dokonano wpisu do rejestru wytwórców po przekroczeniu 500 MW wynoszą 75% wartości współczynników korekcyjnych dla tych instalacji określonych w rozporządzeniu MG, obowiązujących w dniu wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii.
   Po przekroczeniu 800 MW – > współczynniki korekcyjne wynoszą 50%.
 •  odległościowe => czasowe ograniczenie możliwości przyłączania nowych naziemnych instalacji fotowoltaicznych
  •  min. 2km pomiędzy poszczególnymi instalacjami naziemnymi jeśli od ostatnio przyłączonej instalacji upłynęło mniej niż 2 lata, czyli realne ograniczenie możliwości dzielenia dużej instalacji na kilka małych oraz konkurencja możliwych do zrealizowania inwestycji na danym obszarze (do potwierdzenia)
  •  cyt. ” Podmiot zamierzający przyłączyć do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej instalację odnawialnego źródła energii montowanej poza budynkami wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię promieniowania słonecznego, może ubiegać się o przyłączenie tej instalacji, pod warunkiem że odległość między przyłączoną do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej instalacją odnawialnego źródła energii montowaną poza budynkami wykorzystującą do wytworzenia energii elektrycznej energię promieniowania słonecznego, a instalacją odnawialnego źródła energii montowaną poza budynkami wykorzystującą do wytworzenia energii elektrycznej energię promieniowania słonecznego, która ma zostać przyłączona do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, wynosi co najmniej 2000 metrów, a od przyłączenia poprzedniej instalacji upłynęło nie mniej niż 24 miesiące.
 • wydłużenie okresu działania systemu taryfy gwarantowanej
  •  systemy działające w oparciu o taryfę gwarantowaną otrzymują gwarantowaną stawkę przez kolejnych 15 lat od pierwszego dnia wprowadzenia energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej lecz nie dłużej niż do końca 2035 roku (zmiana daty względem uprzednio proponowanego roku 2027)
 •  dwie aktualizacje stawek rocznie (taryfa gwarantowana i współczynniki korekcyjne ZC)
  •  cyt. „Minister właściwy do spraw gospodarki do dnia 31 marca oraz do dnia 30 września każdego roku określa, w drodze rozporządzenia, ceny zakupu energii elektrycznej obowiązujące odpowiednio w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia tego roku oraz od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca roku następnego […]”
  •  cyt. „Minister właściwy do spraw gospodarki do dnia 31 marca oraz do dnia 30 września każdego roku określa, w drodze rozporządzenia, obowiązujące odpowiednio w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia tego roku oraz od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca roku następnego współczynniki korekcyjne […] „

Pozostałe informacje były analogiczne z dotychczas prezentowanymi. W projekcie ustawy mają zostać zmienione współczynniki korekcyjne w stosunku do ogłoszonego dokumentu (projekt z dnia 4.10.2012), co wynika z upływu czasu i zmian na rynku (już wcześniej zaznaczane). Planowane jest pozbawienie wsparcia jednostek już zamortyzowanych (ponad 15 lat), a także ograniczenie spalania wielopaliwowego (współspalania). Dyrektor potwierdził także planowane wprowadzenie Trójpaku Energetycznego na 1 stycznia 2014 r., a uruchomienie systemu wsparcia po jego zatwierdzeniu jako pomoc publiczną przez Komisję Europejską.

 

Tags:

Zobacz również

Komentarze:

 1. szarlich

  Dzięki za sążne info. Mam dodatkowe pytanie co do treści:
  czy 15 lat na zamortyzowane instalacje dotyczy zmiany zapisu w poprzednim projekcie ustawy w którym było 36 miesięcy? Czyli jest jednak furtka na sprowadzanie 10 letniej chałtury z Niemiec?

  Odpowiedz
  • Darek

   Bardziej chodzi o instalacje, które już funkcjonują na dzień dzisiejszy. Czyli np. elektrownie wodne, istniejące fermy wiatrowe. Ciekawe czy pozostawią ten ciekawy zapis o finansowaniu elektrowni wodnej na Wiśle.

   Odpowiedz
 2. Darek

  Jak rozumieć ograniczenie: odległość wynosi co najmniej 2km, a od przyłączenia poprzedniej instalacji minęły 2 lata.

  Czy ograniczenie dotyczy tylko i wyłącznie tego jednego podmiotu, czy np. sąsiada nie musi interesować, co ja robię? Czy sąsiad w promieniu 2km musi wiedzieć co ja robię, żeby został objęty wsparciem. Czy jeśli będzie stała instalacja 100kW, to następna 100kW musi stać 2km dalej?

  Jak miną 2 lata od przyłączenia instalacji, to już można stawiać kolejną instalację z boku?

  Czy jeden podmiot może stawiać jedną instalację raz na dwa lata? Obojętnie w jakim rejonie Polski? Czy tylko w promieniu 2 km od poprzedniej instalacji?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

 • (will not be published)